Search
  • jaygraphicsm2

AYITI / REZIME PWEN KI TE FÈ AKTYALITE Jounen 2 Avril 2020

• *«AYITI / KORONAVIRIS»*: Pastè Zéphyr remèsye Majistra Komin Kafou a Jude Édouard Pierre ki te sove kouzen li an ak fanmil ki te gen sentòm koronaviris la anba kòlè yon group moun nan komin nan ki tap menase yo. Li fè konnen ke kouzen li an pat tronpe vijilans otorite sanitè yo kontrèman ak sa popilasyon an te panse. Aktyèlman kouzen li an ap resevwa swen ke ka li mande epi rès fanmi an sou kontròl Ministère de la Santé Publique et de la Popaulation (MSPP).

• *«AYITI / KORONAVIRIS»*: Direktris Loterie de l’Etat Haïtien, Marie Margareth Fortuné pale jounen jedi 2 avril 2020 an, plizyè Mezi ke (LEH) a pran pou fè respekte konsiy sanitè kote ki gen jwèt aza yo nan objektif pou kwape pwopagasyon koronaviris la. Li anonse tou ke tout gagè nan peyi a fèmen epi li mande pou responsab bank bòlèt yo ak moun ki gen machin jwèt, kazino pou respekte depa distans ki mande a. E si youn nan enstans sa yo pata respkete konsiy yo, lap tonbe anba men la lwa.

• *«AYITI / EKONOMI / KORONAVIRIS»*: Minis de l’économie et des finances, M. Patrick Boisvert, nan yon Rekòmandasyon li voye bay Direction Génarale des Impôts (DGI), li mande Direktè Jeneral DGI a poul :

1- Avanse dat tout moun te dwe peye enpo sou revni yo pou 30 jen 2020

2- Bay yon poz pou rive 30 jen 2020 aplikasyon 25 mil goud amand ke kontibiyab yo te konn peye kòm penalite pou reta yo

3- Prolonje dat ekspirasyon kitis tout kontribiyab yo rive jis 30 jen 2020

Pou fini, li presize ke dispozisyon sa yo pa konsène TCA ke tout antrepriz dwe respekte. E tout mezi sa yo, yo pran pou redwi enpak ke koronaviris la gen sou ekonomi peyi a.

• *«AYITI / KORONAVIRIS»*: Koz pa gen ekipman pou pran anchaj moun ki gen koronaviris yo, anpil Lopital nan kapital la deside kanpe pou yon titan kèk branch nan sèvis yo. Se konsa tou, Lopital Français d’Haïti nan yon nòt li fè sòti jodi 2 avril 2020 an, ki di li kanpe sou sèvis Ijans ak ospitalizasyon an.

• *«AYITI / PREVANSYON»* : Minis Jenès ak Spò te prezante yè mèkredi 1ye avril 2020 an, nan Centre Polyvalent de la Croix-des-Bouquets, yon Pwojè

*Sensibilisation* pou kwape menan Propagasyon COVID-19 bay Direkt`e Depatmantal yo. Pwojè sa gen tout brigad yo ladann ki konpoze plizyè òganizasyon Jèn ki gen pou yo deplwaye sou tout teritwa nasyonal la pou sansibilize popilasyon ki plis andeyò yo sou fason pou yo proteje tèt yo kont koronaviris la.

• *«AYITI / KOVID-19»*: 250 milyon goud se kòb sa ki disponib pou Kanpay Nasyonal Netwayaj ki dwe ale sou kont Ministère des Travaux Publics, Transport et Communication, Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Ministère De l’Environnement, Service Nationale de Gestion de Résidus Solides et le Centre Nationale des Équipements reyalize kanpay sa ki kòmanse jounen jedi 2 avril 2020 an ki fè pati de youn nan mezi prevantiv kont koronaviris la. Kanpay sa ap tanmen nan tout 10 depatman Peyi Dayiti.

• *«AYITI / SEKIRITE»*: Anpil kout zam Otomatik te tire nan rantre Sud de Port-au-Prince maten an nan zòn Bicentenaire .

Jiskaprezan poko gen oken enfòmasyon sous a kit e lakoz kout zam say o tap tire kit e kreye panic nan rantre Sid Kapital la.

*SAL NOUVÈL*

Blaise Charles

*REDAKSYON*

Dumas Wendy

*REPÒTAJ*

- Stephenson

*FRANÇOIS*

- Ricardo Pedro

*DESRUISSEAUX*

- Wilder

*RESIGNAC*

- Evens

*VINCENT*

- Edouard

*JEAN BAPTISTE*

- Roulad

*BIEN-AIME*

HCS-TV.- *Une énorme mécanique au service de l’information*

0 views
Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Follow "THIS JUST IN"
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Google+ Icon