Search
 • jaygraphicsm2

REZIME NOUVÈL KI TE FÈ AKTYALITE JOUNEN 23 ME 2020


 • « AYITI / KOWONAVIRIS »

 • Anpil moun enkyè e ap poze kesyon konsènan moun ki mouri ak kowonaviris yo, si yo pa reprezante yon danje pou yo kontamine moun, Marjorie Joseph, Medsen lijis fè konnen daprè etid yo fè sou dosye sa, pa gen oken danje kontaminasyon, lè yon moun finn mouri ak kowonaviris. Li esplike ke viris la, se yon sèl fasomn li pwopaje, se vwa respiratwa…

 • Gen 2 ka moun ki gen kowonviris ke yo jwenn nan gadavi Komisarya Polis aux Cayes, nan Depatman Sid Peyi Dayiti, selon enfòmasyon yon Polisye ki ap travay nan Depatman an t’a bay.

Polisye a, tou pwofite kritike, move kondisyen ke moun nan gadavi y oye nan vil sa. Li esplike ke moun ki te ansanm ak 2 detni sa yo, toujou nan gadavi a, sanke pa gen oken mezi ki pran pou yo debarase prizon kote ke gen anpil risk pou kontaminasyon an pwopaje…

 • Direktè Administration Pénitentiaire Nationale la, Charles Noël Nazaire, konfime, yè vandredi 22 me 2020 an, ke gen 11 ka kowonaviris andedan Prizon Penitansye Nasyonal ki nan Pòtoprens l’an. Li anonse, ke yo pran anpil mezi pou yo limite dega nan kovid-19 la andedan prizon an…

 • Selon dènye bilan Ministè Sante ak Popilasyon an, Peyi Dayiti konte 812 ka kowonaviris ak 35 moun ki déjà mouri a kovid-19 la…

 • Mairie Carrefour a, redouble efò li pou ede Popilasyon nan komin nan, respekte tout mezi yo dwe adopte pou konbat pwopagasyon Pandemi an. Sou inisyatif Prezidan Konsèy Minisipal Kafou a, Jude Édouard Pierre, Komite Kòdinasyon Repons a Kovid-19 la, te gen yon rankont, yè vandredi 22 me 2020 an, nan Meri a. Nan rankont sa, te gen Manm Dirijan Administratif komin nan, Reprezantan Pwoteksyon Sivil, Ponpye Meri a, Polis Nasyonal la, Tribinal ki nan komin nan ak Biwo Sanit`e komin nan.

Jude Édouard Pierre di ke li konstate ke Meri y opa gen aksè ak enfòmasyon sou moun ki enfekte yo, sa ki koz ke yo pa rive egzekite plan ke yo genyen pou komin nan nan lit kont kowonaviris la.

Majistra a, mande Ministère de la Santé publique et de la Population pou yo kominike ak Majistra yo enfòmasyon sou moun ki fenfekte yo, pou yo ka an kontak ak yo, nan bi pou yo ede antouraj yo evite tout fòm kontaminasyon…

 • Nan peryòd kriz sanitè a, itilizasyon telefòn, mesaj ak videyo, pi bon pou pwoteksyon jounalis yo. Se sa kè Asosyasyon Medya Ayisyen rekòmande sektè Près la, pandan li mande pou jounalis yo respekte tout konsiy ijène yo ak depa distans nan ent`evyou ak envite yap resevwa nan stidyo…

 • « AYITI / SANTE »

Fondation Haïtienne anti-cancer infantile (FHACI) resevwa $36 700 dola ameriken kòm èd pou ede yo pran anchaj timoun ki fè kansè. Kòm sa, te rive kolekte, pandan yon espektak vityèl/life ki te fèt 1ye me epi ki te refèt ankò 8 me 2020 an…

 • « AYITI / EDIKASYON »

Yon nouvo Sendika nan sektè edikasyon an, lanse, yè vandredi 22 me 2020 an, ki pote non « Plateforme Haïtienne des Rrganisations de Travailleurs et Travailleuses en Éducation (PHOTE) ». Platfòm nan esplike misyon yo se Defann Dwa tout moun kap travay nan sektè edikatif la, goumen pou amelyore kondisyon vi moun kap travay nan sektè a elatriye…


 • « AYITI / ABI SEKSYÈL »

Jounal « The Guardian » ki te akize Prezidan Federasyon Ayisyèn Fouttbòl la, Dr Yves Jn-Bart ki t’a abitye vyole timoun ti fi ki nan ranch / lekòl foutbòl ki nan Croix-des-Bouquets a, pibliye ankò lòt revelasyon ke lòt moun ki akize Prezidan federasyon an, abi seksyèl…

 • « AYITI / SEKIRITE »

Aprè yon konba byen long kont zafè pèmi pou jounalis sikile aprè 8tè nan aswè pandan kouvrefe a, Gouvènman an, nan yon dekrè ke li pibliye yè jedi 21 me 2020 an, li deside pase sou obligasyon sa. Jounalis pa bezwen yon pèmi espesyal pou’l sikile aprè 8tè diswa. Atik 9 dekrè a, di klèman ke toujou gen kouvrefe apati de 8tè nan aswè pou rive nan 5kè nan maten.

Tout moun ki pata respekte desizyon sa, ap tonbe anba sanksyon ki ka koz moun sa pran prizon pou 5 jou pou pipiti, 3 mil goud amand plis 15 jou travay pou kominote a…


 • « AYITI / SEKIRITE »

Nan zòn Tokyo, anba Lavil, Prezime Bandi ki t’ap fouye sitwayen kap pase, te pran e kenbe an notaj 3 Pilisye ki ap travay nan Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), ki te sot nan antèman yon zanmi yo, Jodi samdi 23 me 2020 a. Aprè yon ti tan, Prezime Bandi yo te vinn lage polisye yo, epi remèt yo zam yo dapr`e sa yon polisye t’a bay kòm enfòmasyon…
AYITI / SANSIBILIZASYON KONT KOVID-19


 • Nou pat pran Lari san bezwen

 • Nou pap ale Lakay moun san pa gen yon ijans

 • Nap toujou pote mask nan lye Piblik yo

 • Nap kontinye respekte tout konsiy ijèn yo

Annou Kwape Pwopagasyon Kowonaviris la
SAL NOUVÈL

Blaise Charles


REDAKSYON

Dumas WendyREPÒTAJ

 • DENIS Louisdji Mitchel

 • COMPERE C. Morin

 • FRANÇOIS Stephenson

 • VINCENT Evens

 • RESIGNAC Wilder

 • LOUIS MARC KenslyHCS-TV.- Une Énorme Mécanique au Service de l’Information


1 view
Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Follow "THIS JUST IN"
 • Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Black Google+ Icon