Search
  • jaygraphicsm2

PREZANTASYON HCS-TV

Depi 1ye septanm 2018, HCS-TV se sèl ajans Près e Televizyon an Liy kominotè ke Ayiti konnen.

HCS-TV se yon pa yon enstitisyon kap fè aktivite pou rantre lajan. Staf kap dirije l ak manm li yo, swete dabò pou kondisyon vi oditè ak telespektatè kap swiv li yo, amelyore nan tout aspè nan lavi chak jou yo.

Nou bay mikro a tout moun, tout kouch sosyal pandan nou favorize moun ki san vwa yo, moun ke Mas Medya yo bliye. Nou pote kilti ayisyèn nan byen wo lè nou fè konnen Mizik, Mès ak ideyoloji pèp Ayisyen nan tout kote sou tè a.


Nou pa gen diskriminasyon ni patipri sou kèlkeswa fòm nan. Nou pibliye nan 2 lang : Kreyòl e Fransè.

Nan HCS-TV, wap dekouvri tout tandans ki genyen nan kilti Ayisyèn nan keseswa nan domèn Mizik, Kreyasyon e Sosyete. Nou toujou kolabore ak plizyè òganism entènasyonal ki gen abitid òganize festival ak lòt manifestasyon kiltirèl piblik, pou nou fè konnen kilti ak kreyasyon Pèp Ayisyen an nan lemond.


Nou gen plis ke yon santèn benevòl ki vrèman gen anpil Pasyon ak detèminasyon ki ap viv nan lòt peyi atravè mond lan, ki chak jou an kominikasyon ak nou pou leve defi sa ki se : Vann Kilti Ayisyèn nan sou tout tè a.

HCS-TV, se yon veritab kafou, wap kwaze anpil òganism kominotè nasyonal e entènasyonal nan yon sèl lide pou nou chanje kilti e fè avanse sosyete a.

5 views
Who's Behind The Blog
Recommanded Reading
Search By Tags
Follow "THIS JUST IN"
  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Google+ Icon